تبلیغات
خاطرات فرات - تصویر آینه
تاریخ : جمعه 22 مهر 1390 | 09:57 ب.ظ | نویسنده : محمد زارع پور

هرچند من بدون خبر مست می شوم                                               این بار با تو وقت سحر مست می شوم

مستی بار قبل هنوز از سرم نرفت
 با مستی نرفته ز سر مست می شوم

من با یکی دو بار که قانع نمی شوم                                                چندین هزار بار دگر مست می شوم

معراج رفته ها که به ما می نمی دهند                                               با جبرییل سوخته پر مست می شوم

با جام باده مست شدن دوره اش گذشت                                        چون بت شکن به ضرب تبر مست می شوم

یا روی دار  ، یا سر نی ، یا کنار تیغ                                                     من غالباً زمان خطر مست می شوم

آقا شراب چشم شما سهم من که نیست                                        من با شراب خون جگر مست می شوم

در هیاتی که نام شما برده می شود                                              همراه چوب و پرچم و در مست می شوم

گر قسمتم شود که بیایم ببینمت                                                      من از همین شروع سفر مست می شوم

پرچم ، حرم ، ضریح ، زیارت ، فرات ، آه                                             آتش ، عطش ، شرار ، شرر ، مست می شوم

با آن پسر به دست پدر عشق می کنم                                                با این پدر کنار پسر مست می شوم

منصور و دار هست فقط ریسمان کم است                                         در گردنم بیفتد اگر مست می شوم

گویم به جای ذکر انالحق انالحسین                                                  این ذکر را نگفته مگر مست می شوم

می میدهد خدا و خداگیر می شوم

امشب من از شراب مگر سیر می شوم


آقا اگر قبول کنی پیر من شما                                                       درمان در دهای نفس گیر من شما

یادت حضور قلب تمام نما زهاست                                                    نیت ، اذان ، اقامه و تکبیر من شما

کی می رسی زمشرق کرببلای دل                                                  در یک غروب خسته غمگیر من شما

لا یمکن الفرار من العشق یا شهید                                                     در سطر سطر روضه تقدیر من شما
 
من با غبار تربت تو پاک می شوم                                                    عین الیقین آیه تطهیر من شما

آقا تو مثل آیه لیس کمثله ای                                                        یعنی که از خدا شده تفسیر من شما

هرچند جرم من به بلندای کوه بود                                                 آسان گذشتی از سر تقصیر من شما

در جمع عاشقان تو اهل نظر شدم                                                  راحت بگویم علت تغییر من شما

من مرد لحظه های طلایی نبوده ام                                                   در این زمان یخزده اکسیر من شما

شاه من استجاب دعا تحت قبته                                               اسطوره تمام اساطیر من شما

از بس که مست روی توام چون که می روم                                       در روبروی آینه تصویر من شما

آقا کدام ماه محرم نبوده ام   ؟                                                        اردی بهشت و مهر و دی و تیر من شما

اصلاً نمی شود که شما را رها کنم                                                   ای دستگیر قلب زمینگیر من شما

آقا حریم هیاتتان کوه طور ماست

انی انالحسین بگو وقت شور ماست
  • سیستان منت
  • خنجر
  • کارت شارژ همراه اول