تبلیغات
خاطرات فرات - تبخیر اشک
تاریخ : یکشنبه 7 اسفند 1390 | 11:13 ق.ظ | نویسنده : محمد زارع پور


هزار   مرتبه   تاخیر   می شود    آقا                                               هزار سال دگر دیر  می شود آقا


دوباره ساعت دنیا به خواب رفت آری                                              زمان به دست تو زنجیر می شود آقا


نفس به شوق تو در رفت و آمد از دلهاست                                    وگرنه بغض گلوگیر می شود  آقا

به غیر گردش چشم شما کدامین چشم                                       حریف بازی تقدیر می شود آقاچگونه گریه کنم داغ قلب من طوری است                                         که اشک در مژه تبخیر می شود آقا


زمان وصف تو صدها دل ترک خورده                                               کمک رسان تعابیر می شود آقا

برای شعر شما دست واژه ها خالی است                                       غزل بدون تو تکفیر می شود آقا


لاندبن صباحاً الی المسا هر روز                                                                                               که پیش چشم تو تصویر می شود اقا


کتاب روز دهم صفحه هزار و یکم
و سوره ای که پر  از تیر می شود آقاو خاک چادر مادر و یا دل  خواهر                                                     کدام مانع شمشیر می شود آقا؟


و جای شیر گلویی که تیر می نوشد                                               سه شعبه در عوض شیر می شود آقا ؟


و باز گوشه چشمت و باز مضمونها
و باز شعر سرازیر می شود آقاهزار سال دگر دیر می شود آقا                                                      هزار مرتبه تاخیر می شود آقا

  • سیستان منت
  • خنجر
  • کارت شارژ همراه اول